JAK BUDOWAĆ DOBRE RELACJE Z DZIECKIEM?

JAK  BUDOWAĆ  DOBRE  RELACJE  Z  DZIECKIEM?
JAK BYĆ WSPIERAJĄCYM RODZICEM?
CO ROBIĆ, ABY DZIECKO  DOBRZE RADZIŁO SOBIE  W RÓŻNYCH SYTUACJACH?

Jako rodzice pragniemy dobra
i szczęścia swoich dzieci. Chcemy, żeby nasze pociechy radziły sobie z emocjami, aby zachowywały się w sposób akceptowany społecznie, aby były po prostu uśmiechnięte
i radosne.

Prawda jest taka, że dziecko samo się tego nie nauczy. Potrzebuje do tego ludzi dorosłych. Najważniejszymi osobami, od których czerpie wiedzę na różne sposoby – są RODZICE.  To od nich zależy, jak ich własne dziecko będzie wyrażało gniew i złość, jak będzie radziło sobie ze stresem, jak zachowa się w różnych sytuacjach.

Ludzie dorośli  w swoich działaniach często w sposób nieświadomy powielają wzorce wyniesione z własnego dzieciństwa, wzorce kulturowe. Działają w oparciu o nieuświadomione przekonania i nawyki. Sprawia im trudność wyjście poza schemat, bo po prostu nie wiedzą, że ten schemat realizują.

Drogą do szczęśliwych relacji rodzica i dziecka jest świadome rodzicielstwo. Rodzicielstwo oparte miłości do dziecka oraz na wykorzystaniu wiedzy, na jej poszukiwaniu dla dobra dziecka i swojego. Dużą trudnością jest przełożenie tej wiedzy na praktykę.

Proponuję godzinne spotkanie, na którym przedstawię:
– jakie są potrzeby dzieci i jak rodzice mogą je realizować
– jak uczyć dziecko wyrażania emocji
– jaki jest związek pomiędzy emocjami a zachowaniami dziecka
– wpływ osobowości dziecka na jego zachowania

W wyniku spotkania rodzice otrzymają wiedzę, którą będą mogli wykorzystywać w swojej rodzicielskiej codzienności. Otrzymają kilka prostych narzędzi do zastosowania w bieżącym działaniu. Ważnym elementem spotkania będzie refleksja, że rodzicielstwo to rola i zadanie wymagające pracy nad samym sobą.