Wolne miejsca w tworzących się grupach

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą oraz zapisów do grup językowych i maturalnych. Istniej możliwość tworzenia kolejnych grup w innych dniach i godzinach 🙂 lub zapisania się do już istniejących

28 września 2019 roku Pierwsze Myslęcińskie Spotkania z językiem angielskim: ZOO

Dzieci – język francuski

Etudiants A1+ grupa 6-osobowa, kontynuacja- dzieci z klasy 1 i 2 Szkoły Podstawowej – zajęcia w soboty od 10:00 do 11:30

Grupa, która w roku szkolnym 2018/19 ukończyła 60h kursu podstawowego skupiającego się na podstawowym słownictwie i zwrotach dostosowanych do możliwości wiekowych przeplatane piosenkami i zabawami. W roku 2019/20 kontynuuje naukę także podczas kursu 60h obejmującego włączenie do pisania, bazujący na pełnych zwrotach, zdaniach i dialogach. Kurs zawiera krótką powtórkę poznanego materiału z rozszerzeniem słownictwa i jego zastosowaniem w praktyce oraz podstawowe zagadnienia gramatyczne. Pracujemy metodami multisensorycznymi oraz praktycznymi. Zajęcia będą oczywiście przeplatane licznymi zabawami i grami dydaktycznymi tak by nasi Etudiants wyszli zadowoleni, uśmiechnięci i bogaci w nową wiedzę. Nadal duży nacisk będziemy kłaść także na aspekt kulturowy, który jest nieodłącznym elementem języka

Etudiants A1 grupa początkująca dla dzieci 5-6 lat, kurs 60h – wolne miejsca

Nauka przez zabawę, z piosenkami, wierszykami; kurs ten jest wzbogacony pracami plastycznymi będącymi formą portfolio utrwalającym słownictwo, które na koniec roku każdy otrzymuje do domu. Na zajęciach poznamy podstawowe zwroty i słownictwo oraz kulturę frankofońską. Pracujemy licznymi metodami bazującym na nauczaniu multisensorycznym i przez działanie by zmaksymalizować zapamiętywanie dbając jednocześnie o atrakcyjność i urozmaicenie zajęć.

Petits Etudiants mini A1, Maluszki w wieku 3-4 lata, kurs 30h – wolne miejsca

Petits Etudiants mini A1, to kurs adresowany do najmłodszych, ułożony został tak aby łączył zabawę z j. francuskim; bazuje na piosenkach, wierszykach, bajkach, zabawach. Dziecko uczy się podstawowych zwrotów i słownictwa, które jest regularnie powtarzane i rozszerzane na zajęciach. Nie brakuje tu także atrakcji związanych z kulturą frankofońską.

Istnieje możliwość utworzenia kolejnych grup dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Dzieci – język angielski

Maluszki – 3-4-latki, kurs 30h – wolne miejsca

Angielskiego uczymy przez zabawę. Obserwujemy, słuchamy, śpierwamy, tańczymy, dotykamy, smakujemy i wąchamy, czyli używamy wszystkich zmysłów. Nauczyciel stara się nie używać języka polskiego, dzięki obrazowaniu przekazywanych treści ilustracjami, mimiką i gestem maluszki rozumieją nowe angielskie słownictwo. Każde zajęcia mają stałe punkty, owa rutyna wspiera przyswajanie nowych treści oraz utrwalanie tych już poznanych.

5-6-latki, kurs 30h lub 60h – wolne miejsca

Uczymy się na bazie podręcznika Discover with Dex, gdzie dzieci odkrywają świat języka angielskiego z sympatycznym dinozaurem Dex’em. Pomocami służą nam interaktywne ćwiczenia, filmiki i piosenki, które przybliżają dzieciom kulturę krajów anglojęzycznych, a pacynka Dex i atrakcyjne graficznie karty obrazkowe przenoszą je w angielski świat uroczego dinozaura.

7-8 -latki, kurs 30h lub 60h – wolne miejsca

Podbudową metodyczną jest dla nas w tej grupie podręcznik Tiger 1 i Tiger 2, ale nie ograniczmy się tylko do niego. Oglądamy filmiki, słuchamy piosenek, tworzymy własne prace manualne po angielsku. Dzieci zaczynają także pracować ze słowem pisanym.

9 -latki, kurs 30h lub 60h – wolne miejsca

Uczymy się na bazie treści z podręcznika Tiger 3. Uatrakcyjniamy zajęcia materiałami multimedialnymi i aplikacjami. Naszym celem jest zachęcenie dzieci do  samodzielnego posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach

Istnieje możliwość utworzenia grup dla dzieci i młodzieży w innych przedziałach wiekowych

liczba
godzin kursu
czas trwania zajęćcena za 45 mincena
 kursu(*)
 30
godzin
45 minut, 1 raz w tygodniu22 zł660 zł
 45
godzin
do wyboru:raz w tygodniu po 45 minut
lub 2 razy w tygodniu po 45 min
22 zł990 zł
 60
godzin 
90 minut (blok 2 godziny) raz
w tygodniu
22 zł1320 zł

Wykupując roczny kurs językowy dla Twego dziecka otrzymujesz od nas nieodpłatnie, jednogodzinne spotkanie coachingowe współpracującej z Centrum Edukacji Nowodworska BIRET Panią Małgorzatą Gumowską
http://nowa.nowodworska.edu.pl/2019/09/03/jak-budowac-dobre-relacje-z-dzieckiem/

telefonicznie +48 509 985 427 e-mail: kontakt@nowodworska.edu.pl 
w punkcie rekrutacyjnym w każdy piątek września 2019 roku w godzinach 15.00-18.00
poprzez Facebook http://www.facebook.com/biret2018